Földhasználati – földjogi tanácsadás
– földhasználati szerződések erdőre és más termőföldre
– tulajdonátruházási szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás) erdőre és más
termőföldre
– osztatlan közös tulajdon megszüntetése erdő esetében

Erdőérték számítás, gazdálkodási audit
– erdőérték számítás
– közös tulajdonú erdőben folytatott gazdálkodás elszámolásának auditja
– haszonbérleti díj kalkuláció, várható hozam számítás

Jogalkotási – szabályozási tanácsadás
– településrendezési eszközök erdővédelmi részeinek összeállítása
– fakitermeléssel kapcsolatos szabályozások, engedélyezési rendszerek, döntési
minták összeállítása

Erdészeti tanácsadás
– Erdészeti jogi tanácsadás erdészeti szakszemélyzet részére
– Erdészeti jogi tanácsadás erdőtulajdonosoknak
– Erdészeti jogi tanácsadás erdőgazdálkodóknak
– Adózással kapcsolatos tanácsadás erdőtulajdonosoknak
– Adózással kapcsolatos tanácsadás erdőgazdálkodóknak
– Erdő igénybevételi eljárások
– Konfliktusmenedzsment, mediáció erdőtulajdonos, erdőgazdálkodó,
vadgazdálkodó közötti vitákban

Vidékfejlesztési pályázatok összeállítása, lebonyolítása
– erdészeti támogatások támogatási kérelmeinek összeállítása
– erdészeti támogatások kifizetési kérelmeinek ügyintézése
– területalapú támogatások ügyintézése

EUTR Tanácsadás
– Faanyag kereskedelmi lánc tevékenység elemzése
– Faanyag kereskedelmi lánc tevékenységéhez kapcsolódó nyomonkövethetőségi kockázatok azonosítása
– Kellő gondosság elvén alapuló rendszerek (DDS) és / vagy kellő gondosság elvén
alapuló nyomon követhetőségi eljárások összeállítása erdőgazdálkodóknak, importőröknek, fakereskedőknek
– EUTR szabályokkal kapcsolatos képzés/konzultáció
– Átváltási tényezők számítása